News default image

NAFTA a.s. do prieskumu a ťažby investuje vlastné finančné prostriedky. Potenciálna ťažba nebude stáť daňového poplatníka ani cent.

Spoločnosť NAFTA a.s. spolu so zahraničným partnerom Vermilion Energy zverejnili zámer na overenie uhľovodíkového potenciálu v prieskumnom území Trnava. NAFTA a.s. s partnerom plánujú realizáciu troch prieskumných vrtov v katastrálnom území Malženice.

Spoločnosť NAFTA a.s. do prieskumných činností investuje okrem svojho dlhoročného know-how aj vlastné finančné prostriedky spolu so spoločnosťou Vermilion Energy. V závislosti od veľkosti projektu môže ísť až o desiatky miliónov eur.

V roku 2017, NAFTA a.s. spolu s Vermilion Energy, realizovali 3D seizmický prieskum v regióne Trnava na ploche 250 km². Na základe vyhodnotenia seizmických dát spoločnosti identifikovali perspektívne vrtné prospekty. Na projekt NAFTA a.s. s Vermilion Energy doposiaľ preinvestovali takmer 9 miliónov Eur.

V spomínanej lokalite spoločnosť predpokladá výrazný potenciál, ktorý by mohol postupne zvýšiť domácu ťažbu z aktuálneho 1% spotreby Slovenskej republiky až na úroveň 10%. V prípade, že povoľovacie procesy pôjdu podľa termínov určených legislatívou, tak zemný plyn by sa mohol ťažiť už o dva až tri roky.


Viac
15.08.2022

NAFTA podporuje aj podujatia zamerané na ochranu životného prostredia

Spoločnosť NAFTA pôsobí vo viacerých regiónoch Slovenska. V každej lokalite jej záleží na dobrých vzťahoch či už s majiteľmi pozemkov, dotknutými úradmi alebo miestnymi podnikateľmi. V rámci regiónov jej pôsobenia spravuje sponzoringový program, ktorý je zameraný na podporu miestnych komunít, zeleného rozvoja regiónu a vzdelávania.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac
About us background

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti