Podporili sme

NAFTA pokračuje v podpore projektov, ktoré prinesú trvalý úžitok pre obyvateľov a životné prostredie

23.03.2022
Veríme, že zodpovedný prístup a ochrana životného prostredia by mali ísť ruka v ruke s naším pôsobením.

NAFTA je svojimi aktivitami dlhodobou súčasťou viacerých regiónov Slovenska. Každoročne podporujeme množstvo zaujímavých projektov na rozvoj lokalít, v ktorých pôsobíme. Preto v rámci iniciatívy Zelené regióny podporujeme hlavne projekty zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia ako je vytváranie či skrášľovanie zelených plôch, osádzanie smetných košov, triedenie odpadu či ekologické osvetlenie. Vidíme v nich veľký prínos pre jednotlivé komunity.

Kvalitné vzdelávanie ako jeden zo základných pilierov budúcnosti chceme efektívne podporovať v rámci iniciatívy Interaktívne vzdelávanie. Netreba zabúdať ani na vyváženie tejto digitálnej doby športovými aktivitami. 

Skupina NAFTA v roku 2021 podporila 74 projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života ľudí a k udržateľnému rozvoju regiónu.

Podporené projekty sa týkali najmä:

  • revitalizácie obcí výsadbou zelene a stromových alejí,
  • modernizácie a výmeny verejného osvetlenia za ekologickejšie a úspornejšie,
  • vytvárania alebo revitalizácie oddychových zón úpravou zelene, osadením lavičiek, stojanov na bicykle či smetných košov na triedenie odpadu,
  • podpory vzdelávacích programov, nákupu modernej techniky a učebných pomôcok,
  • budovania alebo rekonštrukcie detských ihrísk, športovísk, cyklistických trás či komunitných centier v obciach,
  • podpory športových podujatí a bežeckých organizácií.

Ďalšie dôležité informácie ohľadne oblastí podpory ako aj formulár k žiadosti o podporu nájdete na našom webe v sekcii Podporujeme.


Viac
22.02.2022

Vďaka spoločnosti NAFTA je skladovanie zemného plynu stále „zelenšie“

NAFTA sa dlhodobo venuje témam a víziám, ako spraviť skladovanie zemného plynu čo najekologickejšie. Jednou z možností je výroba energie z obnoviteľných zdrojov a jej priama spotreba v rámci prevádzok spoločnosti. V lokalitách, kde nie je možná priama spotreba, NAFTA uvažuje o využití obnoviteľnej elektrickej energie na výrobu zeleného vodíka, ktorý sa následne môže využiť v čistej forme alebo primiešavať do plynu prepracovaného v rámci plynárenskej infraštruktúry.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti