Odborníci z plynárenských organizácií bývalých štátov ZSSR sa so svojimi európskymi partnermi zhodli na potrebe udržania intenzívnej spolupráce a výmeny skúseností

Bratislava, 21. marca 2014 – V dňoch 20.-21.marca 2014 sa vôbec po prvýkrát na Slovensku uskutočnilo zasadnutie Medzištátnej asociácie pre výrobnú a vedecko-technickú spoluprácu plynárenských organizácií štátov bývalej ZSSR. Členovia asociácie, ktorými sú plynárenské spoločnosti z Ukrajiny, Ruska, Moldavska, Arménska, Kazachstanu, Bieloruska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska a Nemecka, prišli na Slovensko na pozvanie spoločnosti VEMEX ENERGO s.r.o., s cieľom vymeniť si skúsenosti v aktuálnych témach plynárenstva, medzi inými v oblasti liberalizácie trhu.
 
Oceňujeme, že miestom konania jedného z najvýznamnejších podujatí plynárenských spoločností sa stalo práve Slovensko, ktoré si už do značnej miery prešlo liberalizáciou plynárenského trhu.  Aj keď nie je členom asociácie, môže ostatným krajinám poskytnúť cenné skúsenosti z riadenia tohto procesu,“ hovorí generálna riaditeľka asociácie Oľga Gorbej. „Plynárenské sústavy jednotlivých krajín nemôžu fungovať autonómne, sú prirodzene prepojené infraštruktúrou, a preto sa ďalší vývoj celého odvetvia musí nastavovať v dialógu a spolupráci viacerých krajín.“
Účastníci zasadnutia sa oboznámili aj s informáciami ohľadom skladovania zemného plynu a využili možnosť navštíviť podzemné zásobníky spoločnosti NAFTA a.s., ktorá bola jedným zo spoluorganizátorov konferencie.
Za slovenskú stranu sa konferencie zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a spoločností SPP, a.s., Eustream, a.s., NAFTA a.s. a VEMEX ENERGO s.r.o.
Zasadnutia Asociácie sa konajú 2 až 3-krát ročne v rôznych členských štátoch a ich hlavným cieľom je komplexná výmena informácií týkajúcich sa plynárenskej problematiky – od regulačných taríf, cien na trhu, podzemných zásobníkov cez investičný rozvoj, ekológiu a iných.
 
Asociácia vznikla v roku 1990 a jej najvýznamnejším iniciátorom boli predstavitelia Ukrajiny, ktorí presvedčili o potrebe jej vzniku ministra V.S. Černomyrdina (1985-1988 zastával funkciu ministra ropného a plynárenského priemyslu ZSSR). Rozpad ZSSR a vznik nových demokratických štátov mal v určitej miere vplyv na činnosť Asociácie, ale posledných 10-15 rokov je Asociácia veľmi aktívna a neustále rozširuje počet členov, teda firiem pôsobiacich v plynárenstve. V súčasnosti sa medzi jej členov radia plynárenské spoločnosti z Ukrajiny, Ruska, Moldavska, Arménska, Kazachstanu, Bieloruska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska a Nemecka.
Súčasní členovia asociácie:
Ukrajina – regionálne plynárenské organizácie (kvôli početnosti sa v účasti na zasadnutiach striedajú), Ternopolgaz a štátna organizácia Ukrtransgaz (súčasť Naftogazu)
Pobaltské krajiny – reprezentované dovoznými a obchodnými organizáciami:
Estósko – Eesti Gaz, Lotyšsko – Latvijas Gaze a Litva – Lietuvos Dujos
Bielorusko – Beltopgaz a regionálne plynárenské spoločnosti
Moldavsko – Moldovagaz (akcionárom je Gazprom) a distribučné spoločnosti
Rusko –  Mosgaz, (Gazprom sa tradične zúčastňuje zasadnutí, ale v súčasnosti nie je členom)
Česká republika – Vemex
Fínsko – Gasum
Nemecko – E.ON (zastúpenie v Lotyšsku)
Arménsko – Armrosgasprom (viac ako 80-% akcionárom je Gazprom)
Kazachstan – KazTransGaz