Podporujeme


Spoločnosť NAFTA uplatňuje princípy zodpovedného podnikania ku komunitám a v oblastiach, kde pôsobí. Keďže podporu verejnoprospešných projektov vnímame ako veľmi dôležitú, sme partnerom aktivít v oblasti komunitného rozvoja a životného prostredia, vzdelávania a kultúry, zdravia, rodiny a športu.
 
V rámci nášho projektu spoločenskej zodpovednosti sme participovali na projektoch:
- rekonštrukcie obecných budov a pamiatok
- rekonštrukcie obecných komunikácií, školských zariadení, zdravotníckych zariadení
- podpory vzdelávacích programov, nákup učebných pomôcok
- budovania a rekonštrukcia detských ihrísk a obecných športovísk
- podpory spoločenských a hudobných podujatí a obecných osláv
- podpory športových podujatí obce a bežeckých organizácií
- podpory zdravotne postihnutých detí
 
Sociálno-zdravotnú oblasť NAFTA podporuje aj finančnou pomocou pre deti so zdravotným alebo telesným postihnutím. Na dobrovoľných finančných príspevkoch sa už pravidelne podieľajú i naši zamestnanci. Filantropické aktivity v spoločnosti zahŕňaju aj darovanie krvi v rámci Naftárskej kvapky krvi, či aktívnu účasť na dobrovoľníckych podujatiach.
 
Kontakt verejnoprospešné aktivity
Martina Štecová

Externá komunikácia 
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: + 421 918 907 175
Email: info@nafta.sk