Ročná správa

Nižšie nájdete ročné správy spoločnosti NAFTA z posledných rokov a Správy nezávislého audítora a individuálne a konsolidované finančné výkazy.