Správy
z emisných meraní
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Správy z oprávnených emisných meraní

Dodržiavanie emisných limitov znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia je v popredí záujmu spoločnosti NAFTA a.s. a je preukazované prostredníctvom periodických meraní, ktoré sú vykonávané oprávnenými spoločnosťami.

Rok 2019

Prevádzka ZNS Veľké Leváre
Prevádzka CA PZZP Láb
Centrálny areál Gajary
Prevádzka ZPS Závod
Prevádzka ZNS Gajary
Prevádzka ZS1 Jakubov

Rok 2020

Prevádzka CA PZZP Láb
Centrálny areál Gajary
ZPA Gajary Báden
ZNS Dúbrava
ZS 2 Jakubov
ZS 3 Gajary
ZS 6 Malacky
ZS 7 Jakubov

Rok 2021

V danom roku merania neprebiehali

Rok 2022

Stredisko CA PZZP Plavecký Štvrtok
Stredisko CAG Gajary
ZNS Dúbrava
Stredisko ZS 1 Suchohrad
Stredisko ZS 2 Suchohrad
Stredisko ZS 1 Gajary
Stredisko ZS 2 Gajary