Výberový proces

Ako sa prihlásiť?

Zaujala Vás niektorá z voľných profesií? Vyhovuje Vám druh a miesto výkonu práce? Aspoň čiastočne spĺňate požiadavky na prácu? Neváhajte a poštite nám Váš profesijný životopis spolu s motivačným listom. Povedzte nám v ňom, prečo ste sa rozhodli pre prácu u nás v NAFTA a.s.
https://www.nafta.sk/sk/vyberovy-proces

Priebeh výberového konania

Selekcia životopisov

Váš motivačný list a životopis sú prvým kontaktom s Vami. Ak budete spĺňať aspoň niektorú z požiadaviek, zavoláme Vám a pozveme Vás na osobné stretnutie, na ktorom si vzájomne vymeníme informácie, ktoré nás budú zaujímať.
 

Stretnutia s uchádzačmi

Vieme, že čas každého z nás je veľmi vzácny. Preto sa snažíme byť pri každom výbere čo najviac efektívni. Napriek tomu, v závislosti od obsadzovanej profesie, niektoré výbery organizujeme ako viackolové.

Na prvom stretnutí sa porozprávate so zástupcom ľudských zdrojov, a ak je to možné, i s potenciálnym nadriadeným. Jeho súčasťou môže byť v závislosti od obsadzovanej pozície testovanie (odborné, jazykové, riešenie modelových situácií). Pri niektorých špecifických a manažérskych pozíciách organizujeme tzv. assessment centrum (jednodňové skupinové výberové konanie, na ktorom uchádzači riešia individuálne a kolektívne úlohy).
 

Výsledok výberového konania

O výsledku výberového konania všetkých uchádzačov informujeme písomne alebo telefonicky. Môže sa stať, že pre rôzne pracovné povinnosti trvá výber dlhšie, ako by sme sami chceli. Avšak určite odpovieme každému, kto prejavil záujem o prácu u nás.
 

Kontaktovať nás môžete:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1,
                             P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1