NAFTA podporila kampaň SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV

Bratislava, 14. november 2013 – Pilotný ročník celonárodnej filantropickej kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV v januári 2013 iniciovala a pripravila v rámci svojich CSR aktivít Profitmedia, s.r.o., ako preventívny projekt domáceho násilia, zanedbávania a týrania detí, ktorej výťažok podporí Detskú linku záchrany 0800 12 12 12. Oslovila Centrum Slniečko, n.o., ktoré ju prevádzkuje, aby pri jej realizácii spojili sily, s ambicióznym cieľom postupne zastaviť, alebo aspoň zmierniť rast červených čísiel obetí týrania detí a domáceho násilia na Slovensku. 
 
Podľa štatistík sa počet odhalených prípadov násilia na deťoch, a žiaľ, aj ich závažnosť, u nás z roka na rok zvyšuje. Najnovší výskumu MPSVaR z októbra 2013 zistil, že sa s viacerým formami násilia stretlo až 36% detí! (Pričom významnú rolu pri tom zohráva alkohol a násilníkom je vo väčšine prípadov muž.)
 
„Vážime si odbornú prácu sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú v náročných životných situáciách tým, ktorí sa nevedia alebo nedokážu brániť pred násilím a týraním – psychickým, telesným či ekonomickým. Pokiaľ takýto sociálno-patologický jav v SR existuje, treba stavať a prevádzkovať sociálne útulky. Avšak pre ekonomiku, komunitu i spoločnosť je oveľa lacnejším a bezbolestnejším riešením prevencia,“ povedala riaditeľka Profitmedia, s.r.o., Silvia Struhárová.
 
Záštitu nad kampaňou SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV prevzala podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Lucia Faltinová. Hlavným partnerom kampane je Fórum donorov, ktorého je výkonnou riaditeľkou.  „Ak chceme spravodlivosť pre seba, musíme byť spravodliví ku všetkým. To je prvý dôvod, prečo som bez váhania podporila myšlienku kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov. Druhým je fakt, že iniciatívy, ktoré sa venujú pomoci obetiam domáceho násilia a jeho prevencii, nepatria u donorov medzi atraktívne. Ide o bolestné problémy, ktoré sa nedajú promptne vyriešiť a výsledky úsilia nie sú hneď viditeľné. Práve preto si u nás ľudsko-právne témy vyžadujú oveľa väčšiu pozornosť a dlhodobú, systematickú podporu.“  
 
Zámerom kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV je verejne poďakovať a spoločensky oceniť radových dobrých otcov. Vyzdvihnúť ich rolu pre dieťa, jeho matku i komunitu. Spopularizovať Deň otcov na Slovensku a zamerať pozornosť na ich kľúčový vplyv na jednotlivých členov rodiny. Pripomenúť, že materiálne zabezpečenie z ich strany nie je všetkým a pre kvalitu života a prosperitu spoločnosti je ich poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.
 
Psychologička Mgr. Helga Palušová - Menkeová: „Dnes sa veľa hovorí o téme úspešných ľudí. Ak si získa pozornosť médií žena-matka, ktorá dosiahla pozoruhodný pracovný výsledok, otázka znie "Ako sa Vám darí kombinovať pracovný život so starostlivosťou o rodinu a deti?" Pri úspešných mužoch však registrujem podobné otázky zriedka. Mužom-otcom, ktorým sa v práci darí, spoločnosť, priatelia a médiá túto otázku takmer nekladú. Akoby stačilo, že keď podáva výborný výkon v práci, už sa nič ďalšie od neho neočakáva. No v rodinnom živote je muž rovnako dôležitý ako žena, i keď iným spôsobom. Matka symbolizuje skôr pokoj a bezpečie, otec výkon, dobrodružstvo či súťaž... Preto by bolo pre deti dobré, keby sa celospoločenský diskurz na tému "úspešný muž-otec" rozšíril aj o otázky ako: Koľko hodín ste tento týždeň strávili s vašimi deťmi? Na čom sa najlepšie s vašimi deťmi zasmejete? Ako by vás charakterizoval váš syn/vaša dcéra?"
 
Generálnymi partnermi kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV ako preventívneho projektu domáceho násilia, zanedbávania, týrania a zneužívania detí, sú NAFTA, a.s. a Nadácia SPP. „„Naša spoločnosť podporila a podporuje viaceré projekty na pomoc deťom. Projekt Slovensko potrebuje dobrých otcov nás však tento rok oslovil najviac, pretože je nový a najmä na problematiku rodiny a výchovu, či starostlivosť o deti nazerá z iného uhla,“ povedal generálny riaditeľ, Ing. Martin Bartošovič. Akciová spoločnosť NAFTA je najväčším skladovateľom zemného plynu v podzemných zásobníkoch na Slovensku. Okrem skladovania zemného plynu sa zaoberá aj prieskumom a ťažbou prírodných uhľovodíkov.